SECURITY PRINTING 

 

Security Hologram

 

       เรามีสินค้าเพื่อใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงและช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าของท่าน โดยมีให้เลือกทั้งแบบ Security Hologram Foil และ Tamper Evident Void

 

  -   ด้วยเทคนิคเฉพาะในการป้องกันการปลอมแปลงมากมายทั้งแบบตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า (Overt Technology) และ แบบตรวจสอบ       ได้ด้วยเครื่องมือ (Covert Technology)

  -   ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในการผลิต Hologram ทำให้มีความสว่าง, ความคมชัด และ ความชัดเจนสูง

  -   ทีม ออกแบบ Hologram (In-House Security Designer) ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ

  -   สำหรับ Hologram Foil มีให้เลือกทั้งแบบ Hot Stamping Foil, Cold Stamping Foil, PET Label ตามความต้องการ

      ใช้งานของลูกค้า