head FMT.jpg

LATEST NEWS

1.  CSR GREEN NETWORK 2020

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด ทำกิจกรรม CSR Green Network

ประจำปี 2563 ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ต.คงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

2.  GARMENT MANUFACTURERS SOURCING EXPO 2019

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน GFT 2019

ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2019 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at GFT 2019 @ Bi-tec Bangna.

3.  Happy Songkran Day 2019

กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ งานอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์ 


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้จัดกิจกรรมประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์

หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับ

การขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ

4.  COSMEX 2018

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน COSMEX 2018

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2018 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at COSMEX 2018 @ Bi-tec Bangna.

5.  One Voice One Team for Company Goals

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มีการจัดกิจกรรม “One Voice One Team for Company Goals” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24 กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  และทำให้ทีมงานฟอยล์มาสเตอร์ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือสร้างความสามัคคีและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน อีกทั้งยังมีสาระความรู้มากมาย

 

การจัดทำกิจกรรมต่างๆ ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการกับลูกค้าตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

 

" ยืนหยัดความเป็นผู้นำ  มุ่งมั่นให้ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจในบริการ   พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ "

06

6.  LABEL EXPO 2018

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน LABEL EXPO 2018

ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2018 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at LABEL EXPO 2018 @ Bi-tec Bangna.

7.  COSMEX 2017

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน COSMEX 2017

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2017 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at COSMEX 2017 @ Bi-tec Bangna.

8.  PACK PRINT INTERNATIONAL 2017

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2017 

ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2017 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at PACK PRINT INTERNATIONAL 2017 @ Bi-tec Bangna.

9.  PROPAK ASIA 2017

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน PROPAK ASIA 2017

ระหว่างวันที่ 14 -17 มิถุนายน 2017 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at PROPAK ASIA 2017 @ Bi-tec Bangna.

10.  FOOD PACK ASIA 2017

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน FOOD PACK ASIA 2017

ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2017 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at FOOD PACK ASIA 2017 @ Bi-tec Bangna.

11.  ภาพความประทับใจโครงการ " ปันน้ำใจสู่น้องบนดอย ครั้งที่ 2 " ปี 2560

      ทุกๆปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน  บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด  ได้จัดตั้งโครงการ  " ปันน้ำใจสู่น้องบนดอย ครั้งที่ 2 "

เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับน้องๆตามโรงเรียนที่อาศัยอยู่บนดอย

 

      โดยในปีนี้ จัดขึ้นวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2560  นำโดยทีมผู้บริหาร เเละ พนักงาน ได้มอบสิ่งของต่างๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องเขียน และ ขนม มาเเจกให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนเเม่หวาน  ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับ...

12.  COSMEX 2016

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน COSMEX 2016

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2016 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at COSMEX 2016 @ Bi-tec Bangna.

13.  GASMA PRINT 2016

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน GASMA PRINT 2016

ระหว่างวันที่ 14 -17 กันยายน 2016 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at GASMA PRINT 2016 @ Bi-tec Bangna.

14.  PROPAK ASIA 2016

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน PROPAK ASIA 2016

ระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2016 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at PROPAK ASIA 2016 @ Bi-tec Bangna.

15.  ภาพความประทับใจโครงการ " ปันน้ำใจสู่น้องบนดอย " ปี 2559

      ทุกๆปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน  บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด  ได้จัดตั้งโครงการ  " ปันน้ำใจสู่น้องบนดอย "

เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับน้องๆตามโรงเรียนที่อาศัยอยู่บนดอย

 

      โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 - 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  นำโดยทีมผู้บริหาร เเละ พนักงาน  มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ

น้องๆนักเรียนที่โรงเรียนปางน้ำถุ  ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ และได้นำรองเท้าผ้าใบ  ,  เครื่องเขียน และ เครื่องกีฬา  มาเเจกให้กับ

น้องๆ อีก  4 โรงเรียน  ได้เเก่  โรงเรียนเเม่หวาน  ,  โรงเรียนบ้านปางเเดง  ,  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม  เเละ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับ...

00
14
09
04
01
13
08
03
11
07
06
05
12
10
15

16.  PACK PRINT INTERNATIONAL 2015

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 

ระหว่างวันที่ 26 -29 สิงหาคม 2015 ณ ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 @ Bi-tec Bangna.

DSC08461
DSC08462
DSC08464
DSC08594
DSC08485
DSC08483
DSC08529
DSC08638
DSC08622
DSC08539
DSC08583
DSC08614
DSC08514
DSC08525
DSC08476
DSC08586
DSC08542
DSC08641
DSC08572

17.  PACK PRINT INTERNATIONAL 2013

ทางบริษัท FOILMASTER (Thailand) Ltd. ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2013 

ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

FOILMASTER (Thailand) Ltd. exhibit its knowledge at PACK PRINT INTERNATIONAL 2013 @ Bi-tec Bangna.

DSC06435
DSC06564
DSC06474
DSC06436
DSC06680
DSC06677
DSC06673
DSC06571
DSC06528
DSC06512
DSC06472
DSC06441
DSC06449
DSC06466
DSC06452
DSC06453
DSC06462